Pri návrhu architektúry pre náš nový projekt sme sa dostali pred rozhodnutie, akú JavaScript technológiu využijeme pri implementácii užívateľského rozhrania. Pohodlnešie sa určite zdalo využiť naše aktuálne znalosti z oblasti jQuery. V hre však ostal ešte modernejší AngularJS. Aktuálne je potvrdené že použijeme práve Material AngularJS. Krátky popis frameworku a dôvody pre jeho použitie sa dozviete v ďaľších odstavcoch.

Framework AngularJS vs. jQuery

 

AngularJS

V prvom rade treba povedať že AngularJS je MVC framework založený na javascripte, ktorý bol vyvinutý špičovými vývojármi spoločnosti Google. Framework disponuje napríklad vlastnosťami uvedenými v zozname nižšie (z dôvodu použitia zabehnutých pojmov v angličtine sú niektoré z nich uvedené práve v tomto jazyku, teda - angličtina). Jednou z veľkých výhod je dobre spracovaná dokumentácia a podpora komunity profesionálov v oblasti JS.

 

jQuery
Jedná sa o JavaScript knižnicu, ktorá je taktiež dostupná zdarma. Uľahčuje prácu s Javascriptom, ako napríklad AJAXové volania a manupuláciu s DOM. V skratke uvedieme niektoré vlastnosti tejto knižnice.

  • Manipulácia s HTML/DOM, CSS
  • Metódy pre HTML udalosti
  • Efekty a animácia
  • AJAX
  • Rôzne predvytvorené nástroje a komponenty

 

Prečo sme sa nakoniec rozhodli pre AngularJS a material design?
Vo všeobecnosti sa nedá presne povedať čo je lepšie alebo horšie. Pred tým ako sa rozhodnete, je dôležité si položiť otázku: „Jedná sa o klasickú Web stránku, alebo o Webovú aplikáciu, ktorá obsahuje prídavnú funkcionalitu užívateľského rozhrania?“

Keď sme si položili túto otázku v našom tíme, odpoveď bola jasná. Do úvahy pripadá druhá možnosť, pretože naša webová aplikácia bude obsahovať zložitejšie prvky ovládania užívateľského rozhrania. Ďaľším dôvodom voľby je aktuálna podoba už vyvinutých komponent v AngularJS v štýle moderného material designu. Keďže naším cieľom je vyvinúť jednoduché, pekné a zároveň užívateľský prívetivé rozhranie, jasnou voľbou sa stali komponenty Material AngularJS. Viac informácií o týchto komponentách nájdete na adrese https://material.angularjs.org.

V závere zhrnieme, že rozhodnutie použitia Frameworku AngularJS alebo knižnice jQuery je závislé na type aplikácie alebo webovej prezentácie. Zároveň sa odporúča nekombinovať oba prístupy v jednej aplikácii. Pokiaľ teda aktuálne používate jQuery a rozhodnete sa migrovať na AngularJS, dôležité je nahradiť všetky pôvodné jQuery scripty a komponenty.